banner2.png
V této rubrice, se vám budeme snažit přibližovat ostatní akce sboru.
 
Mezi naše akce patří například pomoc při pořádání dětského dne, pomoc při zabezpečení Dubečského masopustu, příprava a následná asistence při pálení dětských čarodějnic, pomoc při pořádání sportovních akcí v Dubči, ale i zalévání zeleně, čištění místního potoka, asistence při pálení apd.. Pro naší zábavu pořádáme pro naše členy výlet na kolech po okolí nebo grilování na zbrojnici.
Letos se oslava dne dětí spojená s hasičskou prevencí konala poněkud netradičně v neděli 28. 5., nicméně na tom jak byla tato akce povedená to nijak neubralo. Letos jsme se zaměřili na prostředky improvizované ochrany a mimořádné události s tímto tématem spojené. Jako již tradičně jsme čepovali limonádu za úsměv a za správné splnění úkolů se rozdávaly sladké odměny. Části vybarvovací a odpovídací se letos ujala vedoucí mládeže Kateřina Poláková a přednáškové části náš preventista Lukáš Buczek. Zábavnou tečkou za celým dnem bylo opět řádění v pěně, které vždy děti velmi ocení, letos mělo obrovský úspěch i následné oplachování dětí, které je bavilo možná více než pěna samotná. 
DSC_0070.jpg
20150610_224504.jpg
20150610_224706.jpg
Již od pátku 12. 05. probíhaly horečné přípravy na velmi očekávanou akci a to 3. den otevřených dveří u dubečských hasičů. Probíhalo všeobecné smýčení hasičárny a techniky, nákupy a přípravy. Následovalo pokračování od sobotního rána, abychom byli připraveni na příchod návštěvníků odpoledne. Ve 13.00 to vypuklo, bramboráky a palačinky se smažily, pivo a limonáda se chladily. 

Od začátku začali přicházet návštěvníci, a my byli trochu překvapeni, že letos přišlo zase o trochu více návštěvníků než v předcházejících letech. Těžko hádat, zda je více lákala naše technika nebo výborné občerstvení. 

Opet jsme příchozím předvedli veškerou techniku, kterou sbor i jednotka disponují a ani jedny dveře, doslova, nezůstaly na zbrojnici zavřeny. Toho návštevníci samozřejmě využili, a prohlédli si veškerou techniku včetně našeho zázemi. Zodpovědeli jsme desítky dotazů a připomínek.

Jsme samozřejmě velmi rádi, že občany Dubče i z okolí, zajímá co se u nás děje a budeme si přát, aby se také našel někdo kdo vstoupí mezi naše řady. 

Na závěr můžeme konstatovat, že i přes částečnou nepřízeň počasí se akce vydařila, není nač si stěžovat a budeme se těšit příští rok v prostorách naší provizorní zbrojnice. 
DSC_0357.JPG
DSC_0360.JPG
Sobota 17. 9. 2016 se nesla ve velmi slavnostním duchu, téměř po 140 letech existence sboru jsme se konečně dočkali předání vlastního praporu. Byla tím završena roční snaha o sehnání potřebných prostředků. Na prapor se složili místní občané, podnikatelé, členové SDH i městská část. Na lícové straně praporu je umístěn znak sboru a nápis sbor dobrovolných hasičů Praha Dubeč, založeno roku 1879. Na lícové straně je vyveden sv. Florián v podobě v jaké jej používají dubečtí hasiči již od svého vzniku a podle podoby jak jej vymalovala naše členka Vladimíra Mindošová, doplněný o motto hasičů: Bohu ke cti, bližnímu ku pomoci. 

Již od středy 14. 9. probíhaly horečné přípravy na samotné oslavy. Bylo potřeba nakoupit a připravit občerstvení, uklidit zbrojnici a její okolí a v neposlední řadě nacvičit nástupy a povely. Hlavně při té poslední činnosti mnozí členové zavzpomínali na základní vojenskou službu. 

Samotný akt předání a svěcení probíhal od 13.00 v Panské zahradě v Dubči. Nejdříve pronesl projev starosta sboru Mgr. Karel Polák, následovaný starostou MČ p. Jaroslavem Tošilem, který následně prapor předal starostovi sboru, který jej předal čestné stráži ve složení Jan Vydrař, Radoslav Mlejnek a Ing. Kateřina Poláková. Po předání praporu se chopili práce římskokatolický farář p. Jaroslaw Batóg a českobratrský farář p. Jiří Ort. Po velmi důstojném požehnání praporu i sboru samotnému následovala státní hymna v podání jihočeské dechovkové kapely Libkovanka. Dále promluvil zástupce městského sdružení hasičů p. Martin Frank (SDH Písnice), který nám poděkoval za naší činnost a jménem MSH Praha nám jako sboru předal čestné uznání krajského sdružení hasičů.  Následovalo přesun přítomných členů, čestné stráže a starosty SDH do tvaru a za zvuku pochodu přesun na hasičskou zbrojnici. 

Po přesunu na zbrojnici následovalo hudební odpoledne spojené s občerstvením.

I přes nepřízeň počasí byla akce velmi povedená, a tento jeden z nejvýznamnějších dnů v historii sboru zůstane již navždy zapsán v kronice SDH. 
V sobotu 14. 5. se konal již 2. den otevřených dveří J/SDH Dubeč. Příchozí hosté se mohli seznámit s naší technikou, s tím jak hasiči fungují, měli možnost se nás zeptat na všechno co je ohledně hasičů a hasičiny zajímalo a také si prohlédnout naší zbrojnici. Pro děti byla připravena zábava v podobě hasičského malování a drobné soutěže, oboje samozřejmě za sladkou odměnu. Pro děti i dospělé jsme připravili občerstvení v podobě čertvě pečených bramboráků a limonády. Naštěstí objednané hezké počasí vyšlo, a celá akce byla více než povedená. Doufáme, že přesně tyto akce přitáhnou k hasičině více lidí, kterým záleží na jejich okolí.
 
DSC_0012.JPG
DSC_0019.JPG
V sobotu 30. 4. 2016 asistovala jednotka při akci pálení čarodějnic na multifunční ploše za OD Tesco. Stejně jako mnohokrát předtím, pro nás tato akce začíná mnoho týdnů před samotným konáním, kdy musíme sehnat vhodné kmeny a připravit z nich hranici na pálení. Následně pak provádíme slavnostní zapálení hranice a požární dozor při pálení. Tím pro nás, ale svatojakubská noc nekončí, následně jednotka provádí kontrolu nahlášených míst pálení, zda nedochází k porušování protipožárních předpisů.
V sobotu 13: února probíhaly už od rána horečné přípravy, aby jsme mohli společně s kapelou před jednou hodinou vyrazit. Vše se nakonec podařilo ke spokojenosti všech a v jednu jsme byli, letos i s novým vlekem pro kapelu, před pizzerií U Čerta. Starosta MČ p. Jaroslav Tošil zahájil masopustní veselí, průvod pak pokračoval k restauraci U Králíka, následně k úřadu MČ, k restauraci U Nudle, k restauraci U Sokolovny, U Šimůnků a zakončili jsme u dubečského Špýcharu, kde byli tradiční hody a stánky. Jako každý rok jsme zabežpečovali plynulost silničního provozu a bezpečnost průvodu a jako bonus občerstvení mezi zastávkami. Velký dík, stejně jako v posledních ročnících patří našim kamarádům hasičům z Horních Měcholup, kteří nám průvod jistí zezadu. 
DSC_0123.JPG
DSC_0113.JPG
DSC_0102.JPG
V sobotu 09. 01. 2016 od 11.00 se konala každoroční valná hromada sboru dobrovolných hasičů Dubeč. Toto setkání je místem shodnocení minulého roku. Mohli jsme konstatovat, že uplynulý rok byl i přes velké změny ve vedení sboru, velmi povedený. Celkovým úsilím všech členů se podařilo uspořádat spoustu nových akcí např. den otevřených dveří u Dubečských hasičů, preventivní akci při dětském dnu v Dubči apod. Také se nám podařily vybrat potřebné finanční prostředky na výrobu hasičského praporu, takže v letošním roce 2016, konečně za celou téměř 140. letou historii dubečského sboru budeme mít svojí zástavu.

Na schůzi se přijeli podívat naši kamarádi a kolegové z okolních i vzdálenějších sborů - SDH Dolní Měcholupy, SDH Velká Chucle, SDH Horní Měcholupy, SDH Klánovice. Dále pak zástupci spolků - Myslivci, Spolek Fr. Červeného, ČSCH ZO Dubeč a dále pak zástupci městské části Praha Dubeč p. starosta Jaroslav Tošil a ředitel odboru krizového řízení MHMP p. Daniel Barták a v neposlední řadě zástupce MSH Praha p. Vítězslav Svoboda.

Na letošní VH byli oceněni:

Čestné uznání SDH - Petr Svoboda, Ing. Kateřina Poláková, Vladimíra Mindošová
Čestné uznání MSH - Radoslav Mlejnek, Lukáš Buczek, Mgr. Karel Polák
DSC_0005.JPG
DSC_0002.JPG
Ve středu 23. 12. od 16.00 probíhalo sáňkování s hasiči na multifunční ploše za OD Tesco v Dubči. Příprava akce nám zabrala skoro tři dny poctivé práce. Ze zimních stadionů Sparta a Slavia jsme přivezli cca 18 tun "sněhu". Dubeč se toho dne stala jediným územím v Praze. kde se dalo sáňkovat. Celá akce proběhla ke spokojenosti všech, ratolesti se vyřádili na sněhu a rodičové se občerstvili hasičským svařákem. 
V sobotu 20. 06. 2015 jsme se jako technická četa účastnili triatlonu KráKoDuh pořádaného MČ Královice, Koloděje, Dubeč, Uhříněves. Naše jednotka zabezpečovala plaveckou část závodu na Podleském rybníku, hlídali jsme na našem člunu, aby se nikdo neutopil. Následně jsme se po částech účastnili oslav 90. výročí SDH Benice, kde jsme s naším zásahovým vozidlem CAS32 Tatra zajišťovali zásobování vodou při ukázkách hasičských zásahů, druhá půlka se účastnila oslav 5. výročí znovuobnovení sboru u sousedů v Běchovicích. Kolegové v Běchovicích si také v rámci oslav předávali slavnostní prapor sboru, který si nechali vyrobit, doufáme, že se toto podaří i nám.
20150620_101212.jpg
20150620_154113.jpg
V sobotu dne 06. 06. 2015 jsme se účastnili paralelně celkem 3 oslav Dne dětí a to v Kolodějích, Hájku a Křeslicích. Všechny akce sklidili velký úspěch, nejvíce jsme jako vždy bodovali s pěnou a vzhledem k velmi horkému počasí také s kropením vodou. Fotky v příloze.
DSC_0114.JPG
DSC_0213.JPG
Your image is loading...
pozary-cz-logo-color-white.png
256px-Adblockplus_icon.svg.png
doporučujeme používat 
pro prohlížení našeho
webu
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one