banner2.png
V této rubrice, se vám budeme snažit přibližovat výcvik členů jednotky.
V úterý 20. 06. od 17.00 se konalo ve středisku HZS v Jílovém u Prahy školení stavby kontejneru nouzového přežití. Jednotka se cvičila jak zprovoznit kontejner nouzového přežití po vyskladnění ze skladu a stavbu velkokapacitního stanu pro nouzové přežití. Kontejnery slouží pro minořádné situace (povodně, velké požáry apod.) nebo jako štáb velitele zásahu při zásazích většího rozsahu. 
IMG_7614_resize.JPG
V soboru 10. 12. proběhlo školení a cvičení jednotky. Tentokráte zaměřené na zdolávání požárů v uzavřených prostorech a jak je hasit. Cvičení probíhalo v prvním patře naší hasičské zbrojnice, které jsme si umělým kouřem zakouřili a prováděli cvičnou evakuaci osob v dýchací technice. Následně jsme se venku zaměřili na práci s multifunkční proudnicí a jak jí efektivně používat a zamezit tak sekundárním škodám vodou při požárech. 
DSC_0757.JPG
DSC_0029.JPG
Ve dnech 01. 10. - 02. 10. 2016 se jednotka pod vedením J. Vydraře účastnila hasičsko-záchranářského cvičení v Přestavlkách u Benešova. Toto cvičení má již dlouhou tradici, letos se konal jubilejní 10. ročník, a má mezi hasiči již své právem vydobyté jméno. 

V sobotu v 10.30 jsme odjeli naším zásahovým automobilem CAS 25K Liaz směr Přestavlky. Po obědě jsme absolvovali školení zaměřená na záchranu zraněných při nehodách a mimořádných událostech, jejich třídění metodou START a školení správné komunikace v radioprovozu. 

Kolem 22.00 jsme byli operačním střediskem (soutěžním) povolání na první místo zásahu. Jednalo se o součinnostní cvičení několika jednotek JPO, ZZS a PČR. Jednalo se o nehodu linkového autobusu a osobního automobilu s větším množstvím zraněných osob. Bylo tedy nutné rozdělit úkoly a provést co nejrychleji zabezpečení místa nehody a roztřídění a ošetření zraněných a zemřelých. Naše jednotka prováděla osvětlení místa zásahu a vynášela zraněné a zemřelé z autobusu, kde jsme následně na obvazišti spolupracovali s kolegy ze ZZS. Nehoda byla velmi reálně připravená, včetně zraněných v šoku, kteří utíkali z místa nehody, zraněných kteří mluvili cizími jazyky nebo hluchoněmými zraněnými. 

Po ukončení zásahu u dopravní nehody byla jednotka odeslání operačním střediskem na požár statku, kde se nacházelo větší množství osob. Naše jednotka dorazila na místo zásahu jako třetí. Nejdříve jsme provedli zřízení hydrantového stanoviště a přísunu vody na místo zásahu. Následně jsme provedli osvětlení místa zásahu. Poté jsme na příkaz velitele zásahu vyhledávali raněné a osoby intoxikované kouřem a vynášeli je na obvaziště.

Dalším stanovistěm bylo stanoviště s psychicky narušenou osobou, která hrozila sebevraždou. Po příjezdu na místo zásahu jsme určili hasičku Š. Baloghovou, která se zaobírala komunikací se sebevrahem a zbytek jednotky prováděl zajištění místa zásahu - odvedení přihlížejících podnapilých osob. Následně se podařilo, naší "vyjednávačce" proniknou až přímo k sebevrahovi zatímco zbytek jednotky jí jistil z venku a za dveřmi místnosti.

Dalším zásahem byl nahlášený překotný porod. Po příjezdu na místo zásahu a provedeném průzkumu, jsme se rozdělili a provedli jsme zajištění automobilu, uklidnění otce rodičky, vynesení rodičky mimo vozidlo a základní ošetření rodičky. Vzhledem k tomu, že se jednalo o překotný porod, bylo potřeba pokračovat a cca po 5 minutách se nám podařilo porodit zdravou holčičku.

Následně jsme byli odesláni operačním střediskem na nedaleké fotbalové hriště, kde bylo nahlášeno větší množství nebezpečných předmětů. Jednotka provedla vytyčení bezpečnostní zóny a následně jsme pokračovali ve vyhledávání. Postupně se nám podařilo nalézt 4 z 5 podezřelých balíčků, okolo nich jsme vytičili 100m bezpePČR a chemická šlužba HZS.

Na dalším stanovišti jsme byli přezkoušeni každý z pěti základních horolezeckých uzlů, který bychom měli zvládat pro potřeby zasahů. 

Po absolvování testů z uzlů byla jednotka povolána k případu tonoucích osob na vodní ploše. Po příjezdu na místo jsme zjistili, že na rybníce nedaleko obce Přestavlky se převrhla loďka s dvěma osobami. Nejdříve jsme provedli osvětlení místa zásahu. Za pomocí nafukovacího člunu jsme provedli vylovení tonoucích osob. Jedna z osob nejevila známky života a proto bylo přistoupeno k resuscitaci osoby. 

Poté jsme byli povoláni k autonehodě jednoho OA. Po příjezdu na místo jsme zjistili, že se jedná o OA, který sjel ze silnice. V OA se nacházel řidič a na střechě automobilu. Jednotka provedla osvětlení místa zásahu, protipožární a bezpečnostní opatření a zároveň s tím zajištění zraněných osob. Osoba na střeše ztrácela vědomí a následně neměla hmatný tep, proto bylo rozhodnuto o prioritním ošetření. Provedli jsme tedy fixaci krku a za pomocí nosítek jsme osobu transportovali na zem, kde jsme neodkladně zahájili resuscitaci, po příjezdu hlídky PČR i za pomoci AED defibrilárotu. Mezitím druhá část jednotky prováděla vyproštění řidiče automobilu. Zásah byl ztížen tím, že obě osoby na místě zásahu byli cizinci hovoříci anglicky. Naštěstí vzhledem k jazykové vybavenosti členů jednotky ani toto pro nás nebyl problém. 

Předposlední disciplínou byl požár ve skleních prostorách rodinného domu, kde se nacházely tlakové lahve. Jednotka provedla průzkum, a objevila celkem 3 tlakové lahve s PB, provedla jejich ochlazení a evakuaci z místa zásahu. 

Posledním stanovištěm byla kotelna základní školy, kdy byl nahlášen požár. Průzkumem bylo zjištěno, že se technologie vytápění nacházejí ve sklepních prostorách. Proto bylo provedeno odpojení zdrojů el. energie a plynu. Při průzkumu požářiště byla nalezena popálená osoba, která byla za velmi složitých podmínek (místo bylo silně zakouřeno a bylo velmi členité) evakuována z místa požáru, byla jí poskytnuta první pomoc a byla předána ZZS.

Po absolvování všech stanovišt bylo provedeno závěrečné zhodnocení a po 05.30 se jednotka vrátila zpět na základnu.
DSC_0274.JPG
DSC_0298.JPG
DSC_0328.JPG
V soboru 24. 9. 2016 jsme se od 06:00 účastnili cvičení ve stavění protipovodňových zábran Povodeň 2016 v Praze 7 Holešovicích. Na místě nám byl velitelem zásahu přidělen úsek od Hlávkova mostu k Nygrýnovu viaduktu. Vzhledem k tomu, že jsme již zábrany několikrát stavěli v rámci příprav i na ostro při povodních, nebyla pro nás stavba ve spolupráci s kolegy s ostatních jednotek problém. Náš úsek byl postaven mezi prvními a ve 13.00 byla jednotka odeslána zpět na základnu.

Po návratu jednotky na základnu nám bylo oznámeno starostou MČ, že v areálu MŠ Dubeč se nachází vosí hnízdo a vzhledem k tomu, že bylo již poštípáno několik dětí, provedla jednotka likvidaci hnízda pomocí jedu.

 
20160924_070854_HDR.jpg
20160924_100022.jpg
Mimořádná událost vznikla v pátek 17. června roku 2016 dopoledne v prostoru plnírny na kovové lahve, kde došlo k výbuchu a následnému hoření unikajícího plynu. Výron hořícího plynu zranil 8 zaměstnanců, pracujících v blízkém okolí.

Událost byla nahlášena na Krajské operační a informační středisko na linku 150 a na místo události vyjely jednotky profesionálních pražských hasičů z osmi stanic.

Při dojezdu první jednotky na recepci firmy Linde Gas a. s. převzal velitel informaci o pohřešování osmi zaměstnanců a samovolné evakuaci všech pracovníků po chráněné únikové cestě, podle zpracované dokumentace o požární ochraně. Vzhledem k rozsahu události velitel zásahu rozhodl o povolání dalších posilových jednotek z řad dobrovolných hasičů.

Cvičení mělo prověřit nejen dojezdové časy hasičů v běžném silničním provozu, ale také vzájemnou spolupráci organizačních složek Linde Gas, a.s. a HZS hl. m. Prahy. Zřízením štábu velitele zásahu byla zajištěna koordinace všech složek IZS.

Naše jednotka prováděla kyvadlovou dopravu hasební vody.

11:00 - 12:35, 1+1, velitel Jan Vydrař, CAS32 Tatra 815
IMG-20160618-WA0000.jpg
V sobotu 20. 2. 2016 se konalo školení a cvičení v dýchací technice. My jsme začali už ve 13.00 na naší zbrojnici, teoretickým školením, kde jsme si společně s velitelem zopakovali zásady jak se chovat po cestě k výjezdu, po příjezdu na místo zásahu a během zásahu. Následovalo školení od technika jednotky, tentokráte na téma zásahy s výskytem nebezpečných látek, označování nebezepečných látek a zásady práce v místech s nebezpečnou látkou. Ve 14.00 přijeli naši kolegové a kamarádi z JSDH Horní Měcholupy, abychom si vyzkoušeli koordinovaný zásah. 

V prvním patře naší zbrojnice, které je vybydlené, připravil technik jednotky ve spolupráci s některými členy, cvičební polygon simulující reálné podmínky zásahu. Prostor byl zakouřený, všude zněl hluk hořící budovy, křik, požární hlásiče apod. Na místě se nacházely sudy s nebezpečnou látkou, sklad radioaktivního materiálu (pouze označený), osoba zasažená kouřem, PB lahev a zvíře, všechny tyto osoby, živočichy a předměty bylo nutné evakuovat. Celá příprava byla do poslední chvíle tajná a proto byl tréninkový prostor překvapením i pro samotné hasiče. Například vstup do prostor byl zamčený a bylo potřeba provést násilný vstup. Samožřejmě i našemu technikovi, který zamčený v cílovém prostoru a dohlížel na postup hasičů, jsme připravili překvapení v podobě jeho násilné evakuace z prostoru zásahu.

Cvičení se povedlo na jedničku a doufáme, že nebylo v takovéto podobě poslední.
DSC_0011.JPG
DSC_0025.JPG
DSC_0206.JPG
DSC_0212.JPG
Sobotní dopoledne tentkráte patřilo osvěžení znalostí a legislativy v oblasti dýchací techniky. Nositelé si připoměli požadavky na výkon služby s použitím dýchací techniky. Následovalo praktické cvičení, které bylo tentokrát zaměřené na práci v dýchací technice ve venkovním prostoru 
V sobotu 21. 2. 2015 se konalo školení členů výjezdové jednotky v používání dýchací techniky. Součástí školení je zopakování pravidel bezpečnosti práce s touto technikou, zásady správného a bezpečného postupu, ale i zopakování teoretických znalostí orientace v zakouřeném prostoru, rizika spojená se zásahy v takovém prostředí. Dále bylo tématem školení správný postup při zachraňování životů, zvířat a majetku obyvatel. 

Tyto nabité a zopakované znalosti jsme následně prověřili v praxi v prvním nevyužitém patře naší hasičské zbrojnice, kde jsme si vytvořili improvizovaný polygon, zaměřený na zdolávání požárů v zakouřeném prostředí a záchranu životů, zvířat a majetku obyvatelstva.
DSC_0018.JPG
DSC_0007.JPG
O víkendu 27-28.9 2014 jsme vyleji na vodní nádrž Orlík, abychom otestovali naše schopnosti na našem novém člunu. Během dvou dnů jsme najeli bezmála 123km. Podrobnosti můžete najít na přiložené mapě.Foto 6x
DSC_0356.JPG
Fotografie0128.jpg
Naše jednotka byla oslovena starostou obce o pomoc při čištění žlabů na bytovém obecním domě. Špatný přístup nám nepovolil použít naší výškovou techniku a tak jsme požádali kolegy z Horních Měchoup, kteří přstavili svoji plošinu (Tatru 148) a moc nám pomohla. Provedli jsme vyčištění od nánosů bahna a vše vypláchli proudem vody z naší CAS 25 K Liaz.


Foto 8x
Your image is loading...
pozary-cz-logo-color-white.png
256px-Adblockplus_icon.svg.png
doporučujeme používat 
pro prohlížení našeho
webu
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one